Montage en Inpak

Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

De Montage en Inpakgroep bestaat op dit moment uit 10 clienten die verspreid over de week komen.

 

De groep heeft als doel clienten arbeid te bieden naar ieder zijn of haar mogelijkheden. Het gaatb hierbij om eenvoudige montage- en inpakwerk. Er wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met wat de client goed kan of leuk vindt aan de opdrachten.

 

Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Er is geen werkdruk en iedere client werkt in zijn of haar eigen tempo. Maar het streven is wel om de opdrachten binnen een bepaalde tijd af te hebben.

De werkzaamheden die de clienten verrichten bestaan onder andere uit:

 

- het in elkaar zetten van producten

- het sorteren / tellen van producten

- het monteren van producten

- het vouwen van producten

- het samenstellen van producten

 

De client staat centraal. Dit komt onder andere tot uiting in het zoveel mogelijk uitnodigingen en/of stimuleren zelf na te denken over de uitvoering van taken en het oplossen van problemen.

 

Het is belangrijk dat de client zich veilig voelt op de groep. Hierbij is sfeer en het open staan van de begeleiding voor de eigen inbreng van de clienten met betrekking tot verbeteringen en nwensen voor de werkomgeving en het soort werk dat gedaan wordt, een voorwaarde.