Dienst

Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

De Dienstverlening is een centrale groep binnen de Werkspecht en bestaat uit twee afdelingen waar activiteiten op huishoudelijk gebied plaatsvinden, te weten:

 

-De keuken (activiteiten als: afwassen, koken, koffie en thee zetten, jam maken, schoonmaken)

 

-De wasserij (wassen, vouwen, strijken, zowel voor de Werkspecht als externe locaties)

De basis van de begeleiding is gericht op het bieden van structuur, veiligheid en emotioneel welzijn.

 

Van daaruit is de ondersteunimng gericht op de persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de zelfstandigheid.

 

Er wordt gewerkt aan individuele doelen die voortkomen uit het ondersteuningsplan.

 

Op dit moment bestaat de Dienstverlening uit 12 clienten, varierend in de leeftijd van 18 - 43 jaar, die zowel full-time als partime werken.

 

Door de de diversiteit van leeftijden en niveau's van de clienten kan de groep eigenlijk in tweeen worden gesplitst:

 

een groep van al wat 'oudere' clienten die al langere tijd binnnen de Dienstverlening werken en liever niet meer van groep of werkplek willen wisselen. Zij weten wat en hoe er gedaan moet worden en wat er van hen verwacht wordt.

 

Daarnaast is er ook een groep clienten die het afgelopen jaar zijn ingestroomd. Zij beginnen net aan het arbeidsproces en voor hen is alles nog nieuw. Deze groep vraagt extra ondersteuning en begeleiding.